Biznesa inkubators

MOTION TO SUCCESS

Motio biznesa inkubators 2017-03-07T15:55:42+00:00

MOTIO biznesa inkubatora pamatu veido spēcīga komanda, kurai ir vairāk kā 10 gadu pieredze finansējuma piesaistē, eksporta veicināšanā un starptautisku projektu vadībā.

MOTIO biznesa inkubatora moto ir IDEA – MOTION – SUCCESS.

Lai ideju pārvērstu panākumos ir tikai stratēģiski jāstrādā un jārīkojas!

Vīzija, misija, mērķis

  • Vīzija – starptautiski atpazīstams, profesionāls un spēcīgs Eiropas vadošais biznesa inkubators, kas ir platforma jaunajiem uzņēmumiem, lai veiksmīgi īstenot savas idejas.
  • Misija ir veidot atbalsta tīklu kopā ar pašvaldībām, vietējām kopienām un citām organizācijām, lai atbalstītu studentu un jauno uzņēmēju inovatīvās idejas, nodrošinot straujāku uzņēmējdarbības izaugsmi un attīstību.
  • Mērķis ir nodrošināt inkubatora biedru ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, sekmējot jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos, kas no tehnoloģiskām un inovatīvām idejām nonāk līdz gataviem produktiem un pakalpojumiem ar augstu konkurētspēju un pievienoto vērtību.